DÖNER SERMAYEDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ İPTALİNDE

Döner sermayeden gelir vergisi kesintisi iptalinde büyük adım Danıştay 4. Dairesi, SağlıkSen'in başvurusu üzerine İl sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlükleri ile bağlı kuruluşlarında çalışanların aldıkları döner sermayeden gelir vergisi kesilmesini sağlayan yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurdu. Dava, il sağlık müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarını kapsıyor. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Yönetmeliği'ndeki gelir vergisi kesilmesine dair hükümlerin iptali için Saglık-Sen tarafından acılan dava ise devam ediyor. "Diğer kamu kurumlarında ek ödemelerden gelir vergisi kesilmiyor" Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının döner sermayelerinden gelir vergisi alınmasının adaletsizliğine yıllardır dikkat çekmelerine karşın, idarenin bu konuda sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini belirterek, 'Diğer kamu kurumlarında görev yapanların ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmemekte. Sağlık çalışanlarının döner sermayesinden hem gelir vergisi alınıyor hem de emekliliğe yansıtılmayarak ayrı bir mağduriyete yol açılıyor. Bunun için biz de SağlıkSen olarak, döner sermayeden gelir vergisi kesilmemesini yargıya taşıdık. Yargı talebimizi haklı bularak, döner sermayeden gelir vergisi alınmasını sağlayan yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurdu. Bu kararın verildiği tarihten itibaren, kararın kapsadığı il sağlık müdürlüğü il halk sağlığı müdürlüğüne bağlı çalışanların döner sermayelerinden gelir vergisi kesilmemesi gerekmektedir." şeklinde konuştu. Memiş ayrıca, yönetmeliğin yayımlandığı 2012 yılından bugüne kadar kesilen gelir vergilerinin de çalışanlara iadesinin yapılması gerektiğini, geri ödemelerin yapılması için de görüşmelerin süreceğini ifade etti. Düzenlemenin verginin kanuniliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi Danıştay kararında, 209 sayılı Kanun ile ek Ödemelerin oranı ile usul ve esaslarım belirleme konusunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Sağlık Bakanlığına yönetmelik çıkarma yetkisi verildiği, ancak yönetmeliğe dayanağı olan Kanun ile verilen yetkinin dışına çıkılarak, yapılacak ödemeler üzerinden ayrıca vergi kesintisi yapılması hususunda da karar alındığı belirtilerek dava konusu hükümlerde hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verildi. Kararda ayrıca, vergi kesintisi yapılması ya da yapılmaması yolundaki düzenlemelerin ancak Anayasa'dan sonra en üst norm olan Kanun ile konulup kaldırılacağı ya da değiştirileceği belirtilerek, davaya konu Yönetmelik gibi ikincil düzenlemelerin verginin kanuniliği ilkesine de aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Danıştay 4. Dairesi, Sağhk-Sen'in başvurusu üzerine il sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlükleri ile bağlı kuruluşlarında çalışanların aldıkları döner seımayeden gelir vergisi kesilmesini sağlayan yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurdu

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo