Tedavi Edici Hizmetler Çalıştayımız Ankara’da Yapılıyor
26 Mart 2016, Cumartesi

Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü tarafından düzenlenen Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Odak Grup Görüşmeleri kapsamında düzenlenen çalıştayların ikincisi Ankara’da yapılıyor. Kamuda Tedavi Edici Hizmetler başlığı altında yapılan çalıştayda, sağlık hizmetlerinin sunumu ve bu hizmetin sunulması aşamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılıyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş, çözüm odaklı sendikacılık anlayışı gereği bu tür çalıştaylar düzenlediğimizi söyledi. Bu çalıştaylarla sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirdiğimizi söyleyen Durmuş, ortaya çıkan rapor ve sonuç bildirilerini, çözüme katkı sunmak amacıyla ilgili kurum ve makamlarla paylaştığımızı belirtti.

Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ise konuşmasında, odak grup görüşmeleri kapsamında 5 başlıkta çalıştay yapmayı hedeflediklerini, Türkiye Sağlık Sistemi’nde Örgütlenme başlıklı çalıştayı kısa bir süre önce yaptığımızı, bugün de Kamuda Tedavi Edici Hizmetler’i tartışacağımızı ifade etti. Bundan sonra yapacağımız çalıştayların ise Koruyucu-Önleyici Hizmetler, Acil Sağlık Hizmetleri ve Halkın Sağlık Hizmetleri’ne Bakışı olduğunu söyleyen Örnek, amacımızın sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirmek olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek daha sonra, Hastane Hizmetleri konusunda hastanelerin yönetimi, finansmanı, insan kaynakları ve hastanelerdeki hizmet sunumları başlığındaki sunumunu gerçekleştirdi.

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Haydar Sur ise konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’nın hastane işleten olmak yerine, hastaneleri denetleyen bakanlık olması gerektiğini söyledi. Sur, TKHK’nun kuruluşunun bunun ilk adımı olmasını umduklarını ancak zaman içinde, bakanlığın hastaneleri elden çıkarmamak için gösterdiği çabayı görünce bu ümidinin kalmadığını ifade etti. Prof. Sur, Sağlık Bakanlığı düzenleme ve denetleme yapan, halk sağlığını yürüten, hastaneleri işleten kurumun da denetleyicisi olması gerektiğini kaydetti.
 

Katılımcılar, Kamuda Tedavi Edici Hizmetler başlığı altında; Yönetim, Finansman, İnsan Kaynakları, Hizmet Sunumu başlıklarını tartışacak.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo